Geen logs weer te geven
"Ik zie de sterren weer
Want er zijn geen wolken meer"