Geen logs weer te geven
"Ik ben bij je ieder ogenblik
De engel van mijn hart ben ik"