Geen logs weer te geven
"Want zoals je daar zit met je haar in de wind
Je schaduw nog mooier dan mooi"