"Want het kan geen toeval zijn dat je naast me ligt
Met je armen om me heen en je ogen dicht"